Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đến Trình tạo tên cặp đôi của chúng tôi. Xin lưu ý rằng bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi tạihttps://shipnamegenerator.app , bạn đồng ý với các điều khoản được nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách này được thiết lập để bảo vệ cả thông tin cá nhân và không cá nhân của bạn.

Nếu bạn thấy rằng bạn không đồng ý với các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, chúng tôi phải tôn trọng yêu cầu rằng bạn không sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Quyền riêng tư của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi cam kết xử lý dữ liệu của bạn với mức độ bảo mật và bí mật cao nhất.

Cảm ơn bạn đã hiểu và cân nhắc sử dụng Trình tạo tên cặp đôi cho nhu cầu của bạn.

1.Thu thập dữ liệu cá nhân

Hiện tại chúng tôi thu thập và xử lý cookie, tệp nhật ký, địa chỉ IP, dấu thời gian, tác nhân người dùng và tên nhập vào. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn, phân tích xu hướng và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

2.Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và mục đích của nó

Trang web của chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ bạn thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Ngoài ra, chúng tôi nhận dữ liệu từ các bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp phân tích, mạng quảng cáo, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm và nhà cung cấp công nghệ.

Thông tin bạn cung cấp được sử dụng để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba nhằm duy trì trang web và cung cấp các dịch vụ này.

Việc xử lý thông tin này của chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

3.Bảo mật

Chúng tôi có các quy trình và quy trình tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có truyền tải điện tử nào qua internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo là 100% an toàn, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba không được phép sẽ không thể đánh bại bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách không đúng cách.

4.Bản dịch Chính sách bảo mật

Ngôn ngữ chính thức của Chính sách bảo mật, cùng với bất kỳ thông tin liên lạc và tài liệu liên quan nào, là tiếng Anh, trừ khi có quy định khác. Nếu có các bản dịch được cung cấp để thuận tiện, chỉ phiên bản tiếng Anh gốc mới được coi là ràng buộc pháp lý, và các bản dịch sẽ không có hiệu lực pháp lý.

5.Cập nhật Chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này định kỳ để phù hợp với các thay đổi trong hoạt động của chúng tôi, tuân thủ pháp luật hoặc nghĩa vụ quy định. Các bản cập nhật sẽ được công bố trên trang này.