ข้อกำหนดในการให้บริการ

อัปเดตล่าสุด: 6 มีนาคม 2024

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดแนวทางและข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์เครื่องสร้างชื่อคู่รัก ที่สามารถเข้าถึงได้ที่ https://shipnamegenerator.app.

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในหน้านี้ โปรดงดใช้เครื่องสร้างชื่อคู่รัก

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีอยู่ใน หน้าแยกต่างหากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายให้คุณทราบว่าเราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างไร คุณควรเข้าใจว่าผ่านการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าการประมวลผลข้อมูลนี้จะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

2. บริการ

เราช่วยคุณสร้างชื่อคู่รักและให้บริการเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ("บริการ")

คุณต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

3. บริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มภายนอก ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง")

เราไม่มีการควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือวัสดุของพวกเขา ลิงก์เหล่านี้ถูกจัดเตรียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ของเรา

4. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเรา รวมถึงซอร์สโค้ด ฐานข้อมูล ฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ ภาพถ่าย และกราฟิกทั้งหมดบนเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่อยู่ในนั้น (เรียกว่า "เครื่องหมาย") นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ รวบรวม เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่ง แจกจ่าย ขาย อนุญาต หรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

สมมติว่าคุณมีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์ คุณจะได้รับใบอนุญาตที่จำกัดในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ และดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่คุณเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้แก่คุณอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเว็บไซต์ เนื้อหา และเครื่องหมาย

5.ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่ให้ผ่านเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือความไม่ถูกต้อง เราไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดเหล่านี้

เราไม่รับประกันความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความทันเวลาของเนื้อหาและบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ เนื้อหาและบริการทั้งหมดนี้ถูกจัดเตรียมบนพื้นฐาน "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง พิเศษ หรือการลงโทษใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายสำหรับการสูญเสียความพึงพอใจ ข้อมูล หรือผลกำไร ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์และบริการของมัน หรือจากเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นตามสัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ

หากการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญถูกห้ามในบางกรณี การยกเว้นหรือการจำกัดดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้กับคุณได้

6.การยกเลิกและการจำกัดการเข้าถึง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้อง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมัน ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

เวอร์ชันล่าสุดของข้อกำหนดในการให้บริการสามารถเข้าถึงได้เสมอในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว